Mở đầu

Machine learning là bộ môn khoa học nghiên cứu về bộ não, xây dựng lại bộ não trên máy tính để xử lý các tác vụ như bộ não của con người. Thế giới đang nghiên cứu và xây dựng bộ não này từ đơn giản đến phức tạp, từ phân loại ảnh chó mèo đến nhận diện khuôn mặt, dáng đi, xác định vị trí vật thể, vv.

Để giỏi hơn trong bất kỳ một lĩnh vực nào đó, ta phải hệ thống hóa được kiến thức sao cho dễ hiểu dễ nhớ và đặc biệt là vận dụng được khi cần, để trở thành một chuyên gia về machine learning, việc hệ thống hóa kiến thức lại càng quan trọng bởi có rất nhiều kiến thức liên quan: từ kiến thức nền tảng về toán (xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích), kiến thức lập trình (cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình), kiến thức chuyên môn về lĩnh vực (làm về detect bệnh trên ảnh x-quang thì phải biết về dấu hiệu nhận biết các bệnh).

Việc hệ thống kiến thức càng tốt thì ta càng dễ vận dụng, càng vận dụng thì càng nâng cao được chuyên môn của mình.

Ebook này mục đích để hệ thống hóa lại kiến thức về machine learning một cách khoa học nhưng đơn giản dễ hiểu nhất.

Nội dung Ebook

(Nháp)

Lời cảm ơn

(nháp)